Polityka Zwrotów

 • Zwroty za stronę internetową:
  • Usługobiorca może wystąpić o zwrot kosztów, jeśli strona internetowa nie była zgodna z umową lub działała niepoprawnie.
  • Zwrot będzie przyznany wyłącznie w przypadku, gdy usługobiorca nie dokonywał samodzielnych edycji strony po jej dostarczeniu.
 • Zwroty za usługi graficzne:
  • Zwrot kosztów za usługi graficzne będzie uwzględniony, jeśli dostarczony produkt był niezgodny z wcześniejszymi ustaleniami zawartymi w umowie.
 • Zwroty za doradztwo:
  • Nie przewidujemy zwrotów za usługi doradcze z uwagi na specyfikę świadczonej usługi.
  • Usługi doradcze opierają się na wiedzy i doświadczeniu, a efekty są subiektywne. Ze względu na charakter doradztwa, zwroty nie są akceptowane.

Procedura zwrotów:

 • Aby ubiegać się o zwrot kosztów, usługobiorca zobowiązany jest do napisania pisemnej prośby o zwrot i przesłania jej na adres e-mail zwroty@nasza-stronka.pl.
 • Prośba powinna zawierać szczegółowy opis problemu oraz wszelkie niezbędne informacje identyfikacyjne.
 • Po otrzymaniu prośby, Dział Zwrotów przystąpi do analizy sytuacji i podejmie decyzję dotyczącą przyznania zwrotu.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zwrotu w przypadku niezgodności z warunkami polityki zwrotów lub gdy stwierdzimy, że reklamacja nie jest uzasadniona.

Niniejsza polityka zwrotów wchodzi w życie od 01 Luty 2024 r. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków polityki zwrotów, o czym poinformujemy naszych Klientów na stronie internetowej.